| Etusivu | Foorumi | Galleria | Bimmerparty |  

Go Back   Bimmer Tuning Club of Finland

» Päävalikko
» Log in
User Name:

Password:

Remember Me?
Not a member yet?
Register Now!
»

Bimmer Tuning Club Of Finland ry:n säännöt

***
1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Bimmer Tuning Club of Finland ry. Kotipaikka on Kajaani ja kieli on suomi. Nimestä voidaan tarvittaessa käyttää epävirallista lyhennettä BTCF.


***
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii kerhopohjaisena BMW-merkkisistä ajoneuvoista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten tietoutta tieliikenteen, autotekniikan ja rakentamisen alalla, sekä muissa autoiluun liittyvissä kysymyksissä sekä toiminnoissa. Yhdistys kannustaa ja ohjaa jäseniään omatoimiseen toimintaan ajoneuvojen parissa. Yhdistys pyrkii myös parantamaan kuljettajien tieliikenneturvallisuutta mm. järjestämällä liukkaan kelin ajoharjoittelua sekä ajoratapäiviä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäsentensä välistä kanssakäymistä ylläpitämällä Internet- sivustoja sekä luomalla yhteyksiä samanhenkisiin yhteisöihin koti- ja ulkomailla. Yhdistys harjoittaa autojen rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvää neuvontatoimintaa. Yhdistys organisoi ja toimeenpanee alaan liittyviä näyttelyitä ja osallistuu alan näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Tarkoituksensa avuksi voi yhdistys harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voi myös harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan tai järjestää tilaisuuksia, joihin muuten vaaditaan 18 vuoden ikä, esim. ajoharjoittelu.


***
3§ Jäsenet / jäseneltä kannettavat maksut

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta sekä BMW-merkkisistä autoista kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kunniajäseniä. Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous ja se on voimassa seuraavan kalenterivuoden. Hallitukseen ja toimihenkilötehtäviin valitut henkilöt ovat vapautettuja jäsenmaksusta toimikaudellaan.

Kunniajäsenyys voidaan myöntää henkilölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka on erityisesti kunnostautunut yhdistyksen toimintaa tukevalla tavalla. Jäsenet voivat tehdä ehdotuksen kunniajäsenestä kirjallisesti hallitukselle. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt vuosittaisen jäsenmaksunsa tai toimii muutoin yhdistyksen periaatteita vastaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahden kuukauden ajan maksamatta.


***
4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus voi kutsua avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä, tarvittaessa jäsenistön ulkopuoleltakin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


***
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen jäsenet, kukin yksin.


***
6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


***
7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi vuodessa: kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tai laittamalla kokouskutsu yhdistyksen Internet-sivuston www.btcf.fi etusivulle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
• valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• hyväksytään vuosikertomus
• luetaan tilintarkastajien lausunto ja tarkastetaan tase ja tuloslaskelma
• vahvistetaan tilinpäätös, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
• valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä hallituksen muut mahdolliset jäsenet
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
• esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsenmaksuista
• päätetään yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavista korvauksista
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, mikäli henkilö ei itse saavu paikalle.


***
8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen mahdolliset varat autoharrastustoiminnan hyväksi koituvaan tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


***
Turussa 28.3.2009


***
HUOMIO!!! BTCF:n foorumin käyttäminen ei edellytä Bimmer Tuning Club Of Finland ry:n jäsenyyttä!
Foorumia pääset käyttämään kun teet itsellesi foorumille tunnukset. Tunnusten tekeminen onnistuu täällä: http://www.btcf.fi/forum/register.php

Yhdistyksen jäsenenä saat lisäominaisuuksia foorumille.
***
Hyväksyn säännöt | En hyväksy sääntöjä
» May 2021
S M T W T F S
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
» Search Forums
Powered by vBadvanced CMPS v2.2.1 (vB 3.6)

All times are GMT +3. The time now is 03:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.