| Etusivu | Foorumi | Galleria | Bimmerparty |  

Go Back   BTCF Forum > Tiedotuksia > BTCF tiedottaa

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 06-01-2004, 19:12   #1
Customi
Bimmer Enthusiast
 
Customi's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Kymenlaakso
Posts: 1,747
BMW Tuning Club Of Finland ry.

Päivitettäänpä tilannetta taas. Paperit on siis PRH:lla ja toivomme niiden tulevan lähiaikoina hyväksyttyinä takaisin. Hallitus vuodelle 2004 on siis olemassa ja se on saannut jo paljon aikaan,mutta paljon on vielä tekemättä.
Jäsenmaksu varsinaisjäsenelle on 20€ ja kannatusjäsenelle 5€
Kaikki jäsenet saa jäsenkortin kunhan saadaan ensin jonkinlainen määrä kasaan ,jotta ei tarvi kortti kerrallaan tilata. Jäseneduista on neuvotteluja jo käyty,mutta nekin virallistuu vasta kunhan paperit palautuu PRH:ta.
Jäseneksiliittymis lomake ilmaantuu sitten tänne sivuille kunhan kaikki on selvää. Siintä selviää sitten kaikki tarpeellinen. Lisää informaatioa tulee heti kun sitä saadaan. Tulevaisuudessa on tarkoitus alkaa painamaan myös kerholehteä ja sen tekemiseen kerätään innokkaita jäseniä ja juttu aiheita. Eli jokainen jäsen voi halutessaan osallistua lehden sisältöön kirjoittamalla juttua.

Tässä nyt kuitenkin BTCF Säännöt:

BMW Tuning Club Of Finland ry:n SÄÄNNÖT

1.§Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on BMW Tuning Club Of Finland ry. Kotipaikka on Espoo ja kieli on suomi. Nimi voidaan tarvittaessa lyhentää BTCF.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii kerhopohjaisena BMW-merkkisistä ajoneuvoista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten tietoutta tieliikenteen, autotekniikan ja rakentamisen alalla, sekä muissa autoiluun liittyvissä kysymyksissä sekä toiminnoissa. Yhdistys kannustaa ja ohjaa jäseniään omatoimiseen toimintaan ajoneuvojen parissa. Yhdistys pyrkii myös parantamaan kuljettajien tieliikenneturvallisuutta mm. Järjestämällä liukkaankelin ajoharjoittelua sekä ajoratapäiviä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäsentensä välistä kanssakäymistä ylläpitämällä Internet- sivustoja, sekä luomalla yhteyksiä samanhenkisiin yhteisöihin koti- ja ulkomailla. Yhdistys harjoittaa autojen rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvää neuvontatoimintaa. Yhdistys organisoi ja toimeenpanee alaan liittyviä näyttelyitä ja osallistuu alan näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Tarkoituksensa avuksi voi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja myyjäisiä.

3§ Jäsenet / jäseneltä kannettavat maksut

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta sekä autoista kiinnostuneet yksityiset ajokortin ja BMW-merkkisen ajoneuvon omistajana tai haltijana olevat henkilöt. Jäseneksi voidaan mahdollisesti ottaa ajokortitonkin ja autoa omistamaton henkilö siinä tapauksessa, että kiinnostus autoihin osoitetaan tarpeeksi selvästi.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannatus tai kunniajäseniä. Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä.
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille. Vuodelle 2004 jäsenmaksu on 20€ varsinaisjäseneltä ja 5€ kannatusjäseneltä. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti (sähköpostilla) hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisesti kunnostautunut yhdistyksen toimintaa tukevalla tavalla. Kunniajäsenyys on maksuton.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt vuosittaisen jäsenmaksunsa tai toimii muutoin yhdistyksenperiaatteita vastaan.

4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään 2 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus voi kutsua avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä, tarvittaessa jäsenistön ulkopuoleltakin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2004

Puheenjohtaja Tomi Mettälä (Customi)
Varapuheenjohta Eero Salonen (Eero)
Sihteeri Ville Wahlberg (Dualfun)
Rahastonhoitaja Jukka Salminen (Der Hammer)
Hallituksenjäsen Sami Pietikäinen (Sami)
Hallituksenjäsen Niko Forsberg (Calypsocoupe)
Hallituksenjäsen Matti Ojala (matti)
Hallituksenjäsen Robert Lindström (Robi)
Hallituksenjäsen Matti Vanhala (M Power)
Hallituksenjäsen Tomi Kekkonen (tomi)


5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa tarvittaessa kaikki hallituksen jäsenet.

6§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi vuodessa: vuosikokous ja syyskokous.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
• valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• hyväksytään vuosikertomus
• luetaan tilintarkastajien lausunto ja tarkastetaan tase ja tuloslaskelma
• hyväksytään tase ja tuloslaskelma sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
• Syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
• valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
• esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsenmaksuista
• päätetään yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavista korvauksista
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, mikäli henkilö ei itse saavu paikalle.

8.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen mahdolliset varat autoharrastustoiminnan hyväksi koituvaan tarkoitukseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.Espoossa 20.12.2003
__________________
www.customworksfinland.com
Customi is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2004, 00:38   #2
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,644
Kyllä tosiaan kuten Customi yllä kertoi on hommat nyt hyvällä mallilla ja toivottavasti päätösprosessi etenee ripeästi.

Edelleen saa antaa vapaasti mielipiteitä (ja täytyykin), mutta pidetään tämä topikki siistinä ja laitetaan ne tuonne jo aikaisemmin perustettuun. Tämän topikin alle tulee tulevaisuudessa tietoa ja tilanne raportteja yms. kunhan sellaista vaan saadaan lisää.

Tästä se lähtee
__________________
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2004, 15:57   #3
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,644
Edistystä on tapahtunut huomattavasti ja PRH:n kanssa ollaan jo oltu yhteydessä muutamaan kertaan. Pientä säätöä vielä ja kunhan luoja vaan suo niin tapahtuu todellinen launch.

Muistakaahan kaikki uudet naamat saapua paikalle jääratapäiville niin höpötellään lisää!
__________________
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2004, 14:14   #4
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,644
Laitetaanpa tännnekin tilannekatsausta ry-rintamalta.

Tällä hetkellä homma prh:n kanssa kiikastaa ainoastaan yhdestä asiasta, nimittäin BMW-tunnuksen käyttämisestä klubin nimessä. Asiasta on konsuloitu jo useampia viikkoja BMW Suomea, joka viime viikolla otti askeleen eteenpäin ja laittoi asian BMW Münchenin käsiteltäväksi. Muilta osin paperit on nyt kunnossa, kunhan saadaan mustaa valkoisella että kyseinen onnistuu niin paperit lähtevät kiire-leimalla varustettuna takaisin prh:lle. Mitään syytä emme näe miksei nimen käyttö onnistuisi, sillä onhan maailma täynnä vastaavalla tunnuksella alkavia klubeja

Kirjoittelen taas kunhan keksin lisää metkuja 8)
__________________
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 22-04-2004, 22:12   #5
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,644
Ahdistelu BMW maahantuojan leiriin jatkuu edelleen. Olemme olleet viikoittain yhteydessä muutamaan henkilöön mutta tuloksetta - asia on kuulemma edelleen Saksan käsissä. Ensi viikolla harrastetaan hieman kasvotusten jutustelua ja toivotaan parempaa onnea asiassa.

Meidät on selvästi otettu tosissaan ja positiivista palautetta olemme saaneet jo. Sen sijaan päätöksen teko - ja se kuka saa päättää asiasta tuntuu sen sijaan olevan hieman vaikeampaa.
__________________
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2004, 02:09   #6
pete81
Bimmer Enthusiast
 
Join Date: Jan 2004
Location: .........
Posts: 2,056
....................

Last edited by pete81; 16-11-2005 at 20:08.
pete81 is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2004, 09:13   #7
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,644
Ylitsepääsemättömien vaikeuksien, sekä BMW Suomen mielenkiinnon puutteen vuoksi jouduimme hylkäämään BMW nimitunnuksen kerhomme nimessä ainakin toistaiseksi. Asia ei todella ole mitenkään meidän päätettävissä ja taistelua käytiin puoli vuotta. Tämän seikan vuoksi RY-touhu on viivästynyt jo näin reilusti, vaikka alkuperäisenä ideana oli hoitaa homma kuntoon jo heti vuoden vaihteen jälkeen.

Yhdistyksen paperit lähtivät jokin aika takaisin prh:lle ja kerhon nimeksi valittiin Bimmer Tuning Club of Finland. Kaikki kuitenkin tietää mikä nimemme on, mutta virallisissa yhteyksissä puhutaan tällä kerhon virallisella nimellä.

Nyt sitten taas odotellaan, onneksi ovat luvanneet hoitaa asian pikimmiten kuntoon. Kohta pääsee sitten liittymään, eli pitäkäähän se muutama kymppi valmiiksi tallessa
__________________
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2004, 15:44   #8
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,644
Olemme saaneet paperit takaisin PRH:lta vihdoin ja nyt uutukainen klubimme on virallisesti olemassa! VIHDOIN RY!

Kuten jo aiemmin todettu, virallinen nimi kulkee nykyään nimellä Bimmer Tuning Club Of Finland - silti ei mielestäni ole mikään vääryys puhua vanhalla nimellä tulevaisuudessakin. Lisäksi kerho tunnetaan tulevaisuudessa lyhykäisyydessään myös nimellä BTCF.

Toistaiseksi on vielä muutama pieni käytännön este jäsenten liittymiseen. Koitamme kuitenkin selvittää nämä seikat pikimmiten ja välittömästi sen jälkeen avata liittymisen.

Mikäli toistaiseksi ilmenee kysyttävää, voi sen tehdä Members-puolelta löytyvän topikin alle. Samalla vanhalla linjalla siis edelleen mennään muuten ja säännöthän on Customi yllä kirjoittanut. Ainoastaan jäsenmaksun osalta ne eivät pidä paikkaansa - koska hanke on tälle vuodelle viivästynyt näin runsaasti alennamme maksua tälle loppuvuodelle.

Malttakaahan vielä hetki odottaa. Kohta on startti ja koneet voi lyödä käyntiin 8)
__________________
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2004, 19:00   #9
Customi
Bimmer Enthusiast
 
Customi's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: Kymenlaakso
Posts: 1,747
Niin! Aikaa on tosiaan vierähtänyt siitä kun tämä hanke käynnistettiin, mutta nyt se on totta!
Tähän väliin on mahtunut monta työntäyteistä tuntia koko puuhaporukalla! Paljon on vielä tehtävää jotta homma toimii moitteettomasti ja talven kuluessa on tarkoitus kerätä kasaan jonkinlaisia "toimikuntia", jotta kaikki tehtävät eivät kasaannut muutamien harteille. Joten jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa muokkaamaan toiminnasta toimivaa kokonaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole kiristää nyt vallitsevaa ilmapiiriä, mutta tietyissä tilanteissa toivomme jokaisen osavaan käyttää harkintakykyänsä :wink:
Tässä aiemmin kirjoittamani "tiedoite" joka on jäännyt julkaisematta yhdessä muutaman muun foorumin pikku muutoksen kanssa, koska tomillakin on kiireitä riittänyt.

VIIMEIN!

12.8 BTCF (Bimmer Tuning Club Of Finland) on pitkällisten ponnisteluiden jälkeen virallinen yhdistys.
Jouduimme harmiksemme lipsumaan alkuperäisestä BMW Tuning -nimestä, sillä PRH vaati meiltä kirjallista lupaa saada käyttää BMW -lyhennettä kerhonimessä. Sitä emme lukuisista yrityksistä ja lupauksista huolimatta ikinä saaneet BMW Suomelta.
Yritimme omatoimisesti sitä tiedustella myös BMW AG:lta Saksasta, jonne se meille annettujen tietojen mukaan oli toimitettu.
Mutta BTCF on kuitenkin jo jonkinlainen käsite, joten loppujenlopuksi lienee aivan sama mikä se virallinen nimi onkaan. Pääasia on kuitenkin se, että viimein BTCF:llä on mahdollisuus rakentaa toiminnalle jotain pohjaa.
Jäsenetuja jäsenille on luvassa mahdollisimman pian, kunhan ne kerran neuvotellut asiat saadaan taas päivitettyä pitkittyneen RY-hakemuksen takia. Lisäksi järjestämme muutaman ns. päätapahtuman johon kaikki ovat tervetulleita, mutta jäsenyyden omaaville luvassa jonkinlaisia etuuksia. Jäsenedut päivittyvät sitä mukaan kun toiminta kehittyy. Jokainen varmasti ymmärtää, että nyt kaikki on kasattu tyhjänpäälle. Tavoitteena on luoda mahdollisimman montaa ihmistä palveleva kerho, joka kehittyy toiminnan myötä. Työmäärä on jo tähän asti ollut hurja, eikä loppua sille ole näkyvissä. Omasta puolestani kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia mukana olleita.

Jäseneksi liittyminen on mahdollista lähiaikoina etusivulta löytyvän kaavakkeen kautta. Jäsenmaksuksi tälle kuluvan vuoden loppuosalle olemme kaavailleet 10€.
Toivotammekin kaikki tervetulleeksi Suomen aktiivisimpaan, vauhdikkaimpaan ja nuorekkaimpaan autokerhoon. Tehdään tästä yhdessä sellainen käsite, johon kuulumisesta jokainen jäsen voi olla ylpeä!

BTCF Hallitus


edit: muutama pikkujuttu -dualfun
__________________
www.customworksfinland.com
Customi is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Omistamiesi autojen mallit. das blaue wunder Yleinen autoaiheinen keskustelu 1154 10-07-2013 20:06
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59


All times are GMT +3. The time now is 02:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.