BTCF Forum

BTCF Forum (https://www.btcf.fi/forum/index.php)
-   BTCF tiedottaa (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Koronatilanteen vaikutus yhdistyksen toimintaan, tiedoite 01.08.2020 (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=398554)

JP 01-08-2020 10:24

Koronatilanteen vaikutus yhdistyksen toimintaan, tiedoite 01.08.2020
 
Hei

Koronavirus pandemian aiheuttamat pakkotoimia jälleen kevennetään.

Elokuun alusta alkaen kokoontumiset ovat siis mahdollisia tietyin rajauksin, alla lainaus valtioneuvoston lausunnosta.

” Hallitus suosittelee, että kokoonnuttaessa noudatetaan turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut 14.5. ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksissa.

Aluehallintovirasto on päättänyt, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31.8. asti.

Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, on mahdollista järjestää yli 500 henkilön tilaisuuksia.

Yli 500 henkilön tilaisuudet myös sisätiloissa voidaan sallia 1.8. alkaen erityisjärjestelyin. Järjestelyissä tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5. antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi.

Enintään 50 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet ovat sallittuja. Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin.

Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kokoontumisvapauden mukaiset kaikille avoimet tilaisuudet. Yleisötilaisuuksia ovat yleisölle avoimet huvitilaisuudet, kilpailut, näytökset tai muut näihin rinnastettavat tilaisuudet. Yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia eivät ole esimerkiksi samanaikainen oleskelu julkisilla paikoilla tai asiointi kauppakeskuksessa.”


Eli tämä tarkoittaa että normaalit miitit ja ajelut voidaan järjestää perinteiseen tapaan, tietysti omaa ja muiden turvallisuutta noudattaen.

Älkää kokoontuko jos tunnette olonne kipeeksi tai tunnistat Koronaviruksen oireita. Näin ehkäistään taudin leviäminen riskiryhmille.

Terveisin
BTCF Ry:n Hallitus


All times are GMT +3. The time now is 03:56.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.